تاکید معاون استاندار اصفهان بر شبکه سازی موکب های اربعین حسینی

انتهای پیام 


تاکید معاون استاندار اصفهان بر شبکه سازی موکب های اربعین حسینی

جان نثاری با بیان اینکه اربعین حسینی بزرگترین نقطه مشترک است که شبکه قوی دینی را ایجاد می کند، تصریح کرد: این شبکه قوی دینی باید هر روز منسجم تر شود.

منبع


|