تبلیغ بسیار جالب رئیس سازمان تبلیغات|

تبلیغ بسیار جالب رئیس سازمان تبلیغات

محمد قمی

حجت‌الاسلام محمدقمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یکی از جدیدترین چهرۀ کشور است که حساب شخصیش به تازگی توسط تیم ویراستی تأیید هویت شد تا فعالیت رسمی ایشان در این میکروبلاگ ایرانی شروع شود. این حرکت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی را باید تبلیغی جالب برای یک سکوی ایرانی قلمداد کرد که حاصل تلاش جوانان نخبۀ ایران اسلامی است.


منبع

حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با افتتاح حساب رسمی خود در میکروبلاگ ایرانی ویراستی به پویش “سلام ویراستی” پیوست.