تبلیغ رای ندادن یا تشویق به عدم مشارکت در انتخابات به هر بهانه، توهین به مردم است

۱۴۰۲/۱۱/۱۹ – ۰۱:۰۰:۰۲

تبلیغ رای ندادن یا تشویق به عدم مشارکت در انتخابات به هر بهانه، توهین به مردم استمنبع

کد خبر: ۲۰۵۵۰۸۱

تبلیغ رای ندادن یا تشویق به عدم مشارکت در انتخابات به هر بهانه، توهین به مردم است

مصطفی میر سلیم درباره تبلیغ به رای ندادن یا تشویق به عدم مشارکت در انتخابات توییتی را منتشر کرد .