تجدید میثاق اعضای تیم ملی سپک تاکرا بانوان با قرآن کریم


|

منبع
آیا این خبر مفید بود؟

 

در حاشیه این بازدید ورزشکاران تیم ملی سپک تاکرا بانوان در اراک ، اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم از سوی گروه‌های افراطی در کشور سوئد را به شدت محکوم کردند .


1006611088_9049119


تجدید میثاق اعضای تیم ملی سپک تاکرا بانوان با قرآن کریم

تجدید میثاق اعضای تیم ملی سپک تاکرا بانوان با قرآن کریم در پاسخ به اهانتهای اخیر به ساحت مقدس قرآن کریم

1001606661_8375293

متن تجدید میثاق  تیم ملی سپک تاکرا به شرح زیر است :


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف