تجلیل از بازیکنان و مربیان تیم آسا بسکتبال میناب توسط معاون استاندار هرمزگان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف