تجمع دانشگاهیان تبریز در محکومیت جنایت تروریستی حرم شاهچراغ


تجمع دانشگاهیان تبریز در محکومیت جنایت تروریستی حرم شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، دانشگاهیان دانشگاه‌های تبریز در محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ و اقدامات هنجارشکنانه اخیر با راهپیمایی خود، انزجار خود را از این حرکت اعلام کردند.

این تجمع از مسجد دانشگاه تبریز شروع و تا مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه ادامه داشت و در پایان این تجمع بیانیه دانشگاهیان در محکومیت این جنایت قرائت شد.


منبع