تحریم‌‌های جدید آمریکا علیه ایران

منبع


بر اساس اعلام این وزارتخانه خود بنیاد تعاون و ۵ تن از اعضای هیات مدیره آن هدف تحریم قرار گرفتند.


آیا این خبر مفید بود؟


تحریم‌‌های جدید آمریکا علیه ایران

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف