تحقق واکسیناسیون ۱۲۲ هزار رأسی دام در رزمایش جهاد دامپزشکی استان همدان


آیا این خبر مفید بود؟

رزمایش جهاد دامپزشکی استان همدان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|