تحقق ۱۰۸ درصدی درآمد شهرداری قم در سال 1402

وحیدنیا با اشاره به عملکرد منطقه پنج شهرداری قم تأکید کرد: این منطقه ۹۷ درصد تحقق درآمد نقدی و ۱۰۷ درصد تحقق درآمد غیرنقدی را ثبت کرده و منطقه شش شهرداری قم نیز در حوزه درآمد نقدی ۱۱۷ درصد و در حوزه درآمد غیر نقدی ۹۷ درصد عملکرد داشته است.  

 وحید نیا اضافه کرد: منطقه یک شهرداری قم نیز ۱۰۷ درصد نقدی و ۱۱۲ درصد تحقق درآمد غیرنقدی داشت که در مجموع به ۱۰۹ درصد رسیده است.  

وی افزود: این میزان تحقق در دو حوزه نقدی و غیر نقدی است که با تلاش بخش‌های مختلف شهرداری قم حاصل‌شده است.  

انتهای پیاممنبع

وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمد منطقه دو شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: منطقه سه شهرداری قم نیز ۱۰۶ درصد تحقق درآمد نقدی و ۱۰۳ درصد تحقق درآمد غیرنقدی داشته است.  

وی با اشاره به تحقق ۸۲ درصدی درآمد منطقه هفت شهرداری قم اضافه کرد: منطقه هشت شهرداری قم نیز ۱۱۹ درصد درآمد نقدی و ۹۴ درصد تحقق درآمد غیرنقدی داشته است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به سهم شهرداری مرکز در تحقق درآمد سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: عملکرد شهرداری مرکز در حوزه نقدی ۱۰۱ درصد و در حوزه غیرنقدی ۱۲۱ درصد بود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: منطقه چهار شهرداری قم نیز ۱۱۰ درصد وصول درآمد نقدی و ۱۱۲ درصد وصول درآمد غیرنقدی را تا امروز به نام خود ثبت کرده است.  

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد وحیدنیا در جلسه شورای مدیران شهرداری قم که در سالن رضوان شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ به‌صورت ۱۰۸ درصدی محقق شده است که این رقم همچنان قطعی نیست.  

بخوانید:  مدیران سایپا و ایران خودرو به سازمان بازرسی فراخوانده شدند / مردم از وضعیت قیمت خودرو رضایت ندارند