“تخت رستم” در دل کوه های اطراف تهران/ کوه و آتشکده تخت رستم

یکی از ویژگی‌های این کوه را می‌توان بکر بودن طبیعت اطراف، تنوع سنگ‌های آتشفشانی و قرار داشتن در محدوده آثار تاریخی چند هزار ساله برشمرد.

منبع


|