تخصیص اعتبار ویژه به تجهیز مجموعه های ورزشی شهرداری تهران

 انتهای پیام/

منبع


آیا این خبر مفید بود؟

شمس احسان با بیان اینکه سال‌های گذشته تعدادی از مجموعه‌های ورزشی در اختیار سازمان ورزش به دلیل مستهلک شدن ابنیه و تجهیزات تعطیل شده بودند، اظهارکرد: این مجموعه‌ها با اعتبارات ویژه‌ای که شورای اسلامی شهر تهران جهت تعمیر و تجهیز مجموعه‌های ورزشی به سازمان ورزش شهرداری تهران اختصاص داد و همچنین برنامه‌ریزی‌های شهرداری تهران در راستای بازگشایی این مجموعه‌ها و ارائه خدمات به شهروندان تهرانی است.

 

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعدادی از این مجموعه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و تعدادی نیز توسط سازمان ورزش شهرداری تهران تجهیز و مجدداً راه اندازی شده است.رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران از تخصیص اعتبار ویژه جهت تعمیر و تجهیز مجموعه های ورزشی شهرداری تهران خبرداد.


|