تخلیه آب به دریاچه ارومیه به زودی آغاز می شود

منبع

بخوانید:  مراجعه روزانه ۲۰ هزار نفر به کتابخانه‌های عمومی قم