تخلیه ۶۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور در دولت سیزدهمبه گزارش خبرگزاری برنا، میزان عملیات تخلیه کالا‌های اعم از اساسی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا ۱۲ خردادماه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۱ تن و مربوط به ۷ قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن (نباتی و حیوانی) بوده است.

تخلیه گندم

میزان تخلیه گندم از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۵ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۳۱۴ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۲۹۲ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۱۱۵ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۷۰ هزار و ۳۹۱ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۱۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۱۱۲ تنی گندم طی دولت سیزدهم است.

تخلیه جو

میزان تخلیه جو از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۰۳ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۷۷۹ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۱ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۶۰۲ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۴۱۲ هزار و ۲۱۳ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۶ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۹۷ تنی جو طی دولت سیزدهم است.

تخلیه ذرت

میزان تخلیه ذرت از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۶ میلیون ۷۱۹ هزار و ۱۲۵ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۹ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۱۸۴ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۷ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۲۷ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۲۰۵ تنی ذرت طی دولت سیزدهم است.

بخوانید:  شهرداری منطقه ۱۷ میزبان مسابقات گل کوچک جام رمضان

تخلیه سویا

میزان تخلیه سویا از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۲ میلیون ۴۱۹ هزار ۵۱۲ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۳۸۹ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۱۲۲ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۴۹۸ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۱۱ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۵۲۱ تنی سویا طی دولت سیزدهم است.

تخلیه برنج

میزان تخلیه برنج از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۱۸۴ هزار ۵۰ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۶ هزار و ۶۱۹ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۷ هزار و ۲۳۴ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۱۱ هزار و ۸۰۳ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۵۰۹ هزار و ۷۰۶ تنی برنج طی دولت سیزدهم است.

تخلیه شکر

میزان تخلیه شکر از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۵۶۳ هزار ۴۶۰ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۹۴۱ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۶۲۴ هزار و ۶۴۷ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۱۷۳ هزار و ۳۶۶ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۲ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۱۴ تنی شکر طی دولت سیزدهم است.

تخلیه روغن

بخوانید:  تمام تلاشمان نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری از طریق تولیدات داخلی است

میزان تخلیه روغن از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۷۵۵ هزار ۴۶۴ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۶۱۴ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۹۸۶ هزار و ۷۱۳ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری ۲۴۴ هزار و ۲۳۵ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۳ و ۳۴۶ هزار و ۲۶ تنی روغن طی دولت سیزدهم است.

میزان تخلیه سالانه کالا‌های اساسی طی دولت سیزدهم

میزان تخلیه کالا‌های اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان آن سال معادل ۱۷ میلیون و ۲۵۱ هزار ۴۲۸ تن، طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۱ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۳ تن، طی سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۶۱۸ تن و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ خردادماه سال جاری معادل ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۱۳۲ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه ۶۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۱ تنی کالا‌های اساسی طی دولت سیزدهم است.

انتهای پیام/ منبع