تدابیر وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز شده است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع انتهای پیام/


|