تداوم رکورد شکنی شاخص بورس با فتح کانال ۲.۵ میلیون واحد


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع