ترافیک سه راه بوتان روان می شود


|

ترافیک سه راه بوتان روان می شود

این مقام ارشد شهری در منطقه9 خاطرنشان کرد: همچنین تغییر مقطع عرضی بزرگراه آیت الله سعیدی در ضلع جنوب سه راه بوتان انجام و با استفاده از تجهیزات ترافیکی آشکارسازی شد.

منبع

شهردار منطقه 9 تهران از کانالیزه کردن تقاطع خیابان های قزوین- شمشیری با بزرگراه آیت الله سعیدی (سه راه بوتان) به منظور روان سازی ترافیکی در غرب پایتخت خبر داد.

انتهای پیام/