تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مصداق فعالیت نخبگانی است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مصداق فعالیت نخبگانی است|