تردد در جاده‌های استان همدان بدون زنجیرچرخ امکانپذیر نیست

تردد در محورهای برون شهری این استان با توجه به ریزش برف و لغزندگی سطح جاده، بدون استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر نیست.منبع