تردد زائران اربعین از مرز چذابه؛ خلوت، روان و آسان


تردد زائران اربعین از مرز چذابه؛ خلوت، روان و آسان

مشاهدات خبرنگار خبرگزاری برنا از مرز چذابه نشان می دهد که تردد زائران اربعین که هم اکنون خلوت است، روان و آسان صورت می گیرد.


|