ترک خوردگی زمین بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری در شهر غازی عینتاب – جنوب ترکیهمنبع