تز خود شما درباره پوشش چیست که من را مرتجع می نامید ؟سرلیست صدای ملت در گفتگو با برنا به اظهارات عضو مجمع روحانیون مبارز که مطهری را مرتجع نامیده بود پاسخ داد.

۱۴۰۲/۱۲/۰۷ – ۱۶:۲۳:۱۹منبع

بخوانید:  خطر کج شدن برج‌میلاد برطرف شد