تسلیت رئیس فدراسیون وزنه‌برداری: مسیر پرافتخار خدمت‌رسانی به تأسی از راه شهدا ادامه خواهد یافت


تسلیت رئیس فدراسیون وزنه‌برداری: مسیر پرافتخار خدمت‌رسانی به تأسی از راه شهدا ادامه خواهد یافتمنبع

بخوانید:  کلنگ وعده دولت به زمین زده شد؛ آغاز ساخت بیمارستان 250 تخت خوابی در شادگان