تسهیلات و کمک های بلاعوض دولت در راه مناطق سیل زده مرزن آباد


وی عنوان داشت: اکنون در مرحله فرایند محیط زیستی و منابع طبیعی و دیگر مراحل اداری آن هستیم تا با مسائل فنی و تخصصی نسبت به رفع این چالش ها اقدامات لازم را انجام دهیم و مشکل مردم این مناطق حل شود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف