تسهیل امور سرمایه گذاران ضروریستتسهیل امور سرمایه گذاران ضروریست

انتهای پیام
منبع

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، ناصر فخر موحدی افزود: با توجه به قطعی گاز در ماه اخیر در صنایع استان، لذا این کارگروه و استان در چارچوب قانون باید آمادگی این موضوعات را در راستای حل مشکلات و تسهیل امور صنایع را داشته باشد.

بخوانید:  توسعه روابط مصلحت اقتصادی دو کشور ایران و روسیه است/ از موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران استفاده کنید