تسهیل در تردد با اجرای عملیات روکش آسفالت بزرگراه کردستان در هفته آینده

سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه شش خاطرنشان کرد:  به جهت بهبود وضعیت نامناسب آسفالت و رفع چاله ها و خرابی های موجود در بزرگراه کردستان شمال به جنوب حدفاصل خیابان بیست و هفتم تا بوستان آفتاب، نسبت به تراش و روکش بزرگراه اقدام شد.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف