تشکیل 12 پرونده تخلف برای انبارهای استان در آذر ماه

معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان از شناسایی و تشکیل پرونده برای 12 انبار متخلف در استان هرمزگان خبر داد.منبع

تشکیل 12 پرونده تخلف برای انبارهای استان در آذر ماه