تشییع باشکوه پیکر استاندار شهید مالک رحمتی در مراغه

پیکر مطهر استاندار شهید مالک رحمتی با حضور باشکوه مردم در مراغه تشییع شد.منبع

بخوانید:  تعطیلی روزهای شنبه به کجا رسید؟