تشییع مردمی رییس جمهور پیام قوت جمهوری اسلامی به دنیا بود

کد خبر: ۲۰۹۷۹۸۲

تشییع مردمی رییس جمهور پیام قوت جمهوری اسلامی به دنیا بود

مهدی فضایلی در توییتر خود جمله ای از مقام معظم رهبری را بازنشر داد .