تشییع نمادین حضرت زهرا سلام الله علیها


تاریخ:

منبع

sakineh Salimi

دسته تشییع نمادین حضرت زهرا سلام الله علیها به همت هییت جنت البقیع از مسجد قبا برگزار شد .