تصادفات زنجیره ای در جاده علی آباد – گرگان ۸ نفر را راهی بیمارستان کرد

منبع

بخوانید:  تولید بیش از ۱۶۶۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین