تصادف زنجیره‌ای محور ارومیه سلماس، ۷ مصدوم داشت


منبع

تصادف زنجیره‌ای محور ارومیه سلماس، ۷ مصدوم داشت


|