تصادف زنجیره ای در محور اراک بروجرد رخ داد

منبع

بخوانید:  از سلفی با طلبه تا حضور در کوچه پس کوچه های معاون اول رئیس جمهور/ببینید