تصادف و واژگونی مینی بوس همراه با ۹ مصدوم در اصفهان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع