تصاویری از پلنگ ماده پارک ملی توران و‌ توله اش در حال آب خوردن
تصاویری از پلنگ ماده پارک ملی توران و‌ توله اش در حال آب خوردنمنبع

بخوانید:  داستان دیپلم افتخار هومن برق نورد چه بود؟