تصاویر زیبا از اهتزار پرچم غدیر در آسمان نجف اشرف


تصاویر زیبا از اهتزار پرچم غدیر در آسمان نجف اشرفمنبع

بخوانید:  نحوه تسویه اوراق سلف سکه مرکزی/ سکه‌ها بصورت فیزیکی تحویل داده می‌شود