تصاویر زیرخاکی از مدارس تهران قدیم + عکس


تصاویر زیرخاکی از مدارس تهران قدیم + عکس

مدرسه‌ای فرانسوی در تهران ۱۹۵۰


|