تصاویر هوایی از انبوه جمعیت صهیونیست‌ها در تظاهرات ضد نتانیاهو و دولت او با شعار «نه به دیکتاتوری»منبع