تصمیمات جزیره‌ای بیمه ها با شرکت‌های دانش بنیان

محمدی در ادامه  بیان کرد: در خصوص شرکت های دانش بنیان که به صورت پروژه ای فعالیت و قرارداد می بندند، کارفرما با عقد قرارداد محصولی از این شرکت ها خریداری می کند. یعنی این شرکت درآمد خود را از راه فروش محصول تامین می کند.در این شرایط هزینه بیمه عقد قرارداد نیز اضافه و به صورت کاملا سلیقه ای توسط بیمه ها از دانش بنیان ها دریافت می شود. 

محمدی افزود: این تغییرات کوچک را معاونت علمی می پذیرد ولی اداره ی مالیات آن را قبول نمی کند و در نتیجه معافیت های مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد، در مجموع در مسیر اجرا و استفاده از امکاناتی که برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده به خصوص در زمینه ی بیمه و مالیات، این شرکت ها به اما و اگر های فراوانی بر می خورند.

یک کارشناس حوزه دانش بنیان در خصوص مشکلات موجود پیش روی این شرکت ها در بخش مالیات و بیمه گفت: یکی از چالش های اساسی پیش روی شرکت های دانش بنیان ، به ویژه شرکت هایی که در شهرستان ها مستقرهستند، اجرا نشدن مصوبات در اداراتی مانند اداره مالیات و بیمه است.

رامین محمدی در گفت و گو با خبرگزاری برنا در این خصوص افزود: به عنوان مثال در برخی ادارات برای شرکت های دانش بنیان برخی شعبه های ویژه این شرکت ها اختصاص داده شده تا امور اداری مربوطه را در این شعب انجام دهند اما در حال حاضر در شهرستان ها با وجود این شعب همچنان در روند کاری شرکت های دانش بنیان هیچ گشایشی ایجاد نشده، در واقع اساسا شعبات بیمه را قبول ندارند و آن را اجرا نمی کنند.

بخوانید:  بستر لازم برای عرضه فناوری و جذب سرمایه‌گذار توسط کارگزارها مهیا شد

منبع

وی در ادامه عنوان کرد: به طور کلی می توان گفت که مصوبات موجود برای تسهیل در ورند کارهای دانش بنیان ها اجرا نمی شود. به عنوان مثال، در حوزه ی مالیات نیز این موضوع مستثنی نیست، در شرکت های دانش بنیانی که کار به صورت پروژه ای انجام می شود، عناوین محصولاتی که دانش بنیان شده اند در فرآیند های مختلف سفارش گذاری کارفرما،تغییرات کوچکی می کنند.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف