تصمیم‌گیری درخصوص مجمع عمومی حزب کارگزاران پس از جلسه با شورای مرکزی/ اتمام زمان قانونی فعالیت دبیرکل و شورای مرکزی جامعه زینب

بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

بخوانید:  کاهش سالانه ۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشاورزی با اجرای الگوی کشت

منبع

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد

|