تصویب الحاق 19 هکتار زمین طرح مسکن جوانان

گفتنی است، در این جلسه افشار فتح الهی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم،شهریار نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان، معاون توسعه مدیریت، معاون فنی و زیربنایی و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و مدیر بنیاد مسکن قشم و جمعی دیگر از مدیران حضور داشتند.

منبع

|

تصویب الحاق 19 هکتار زمین طرح مسکن جوانان

در این جلسه که به ریاست افشار فتح الهی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، با الحاق زمین برای ساخت مسکن جوانان در پنج روستای توریان، هنگام ،دولاب ،دوربنی و‌صلخ موافقت شد..

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف