تصویری تلخ از حجت الاسلام محسن قرائتی در دانشگاه تهران


تصویری تلخ از محسن قرائتی با ویلچر در دانشگاه تهران منتشر شد.منبع
بخوانید:  جشنواره ورزش های دریایی و ساحلی شمال ایران