تصویری دیدنی از ابر کیهانی پر ستاره

🔹تلسکوپ هابل ناسا اخیراً تصویر شگفت انگیزی از یک خوشه ستارگان جوان به نام NGC 6530 گرفته است.منبع