تصویر بارش باران در ساحل سرخ جزیره هرمز


تصویر بارش باران در ساحل سرخ جزیره هرمزمنبع

بخوانید:  بیش از ۲ هزار دانشجو در سراسر آمریکا دستگیر شده اند