تعجب کنفدراسیون فوتبال آسیا از استقبال ایرانی ها از رونالدو!

منبع

بخوانید:  مطالبه ما از تیم امید کسب سهمیه المپیک است