تعداد دام سبک کشور به ۷۱ میلیون راس رسید

تعداد «بره» متولد شده در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳.۱۱ میلیون راس و تعداد «بزغاله» متولد شده نزدیک به ۳.۶۵ میلیون راس بوده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۷۱.۱۶ میلیون راس برآورد شد که شامل ۵۳.۶۶ میلیون راس «گوسفند و بره» و ۱۷.۵۰ میلیون راس «بز و بزغاله» است.

تعداد دام سبک کشور به ۷۱ میلیون راس رسید

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۷۱.۱۶ میلیون راس برآورد شده است.

انتهای پیام/منبع

در زمستان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴.۳۹ میلیون راس دام سبک در دامداری‌ها در حال پروار بوده است که شامل ۳.۳۹ میلیون راس «گوسفند و بره» و یک میلیون راس «بز و بزغاله» می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

بخوانید:  نامه مشترک پرسپولیس و استقلال به رئیس سازمان صدا و سیما