تعداد پاسگاه های محیط بانی و محیط بانان استان تهران افزایش می یابد


|

تعداد پاسگاه های محیط بانی و محیط بانان استان تهران افزایش می یابد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ضرورت و حساسیت حفاظت از منابع آبی و حوضه های آبریز استان همچون سدهای ماملو، لتیان، ماملو و رودخانه جاجرود، گفت: رسیدگی به وضعیت پاسگاه های محیط بانی و انجام اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت کمی و کیفی محیط بانان و مأموران اجرایی هم انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، علیرضا مزینانی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه مدیرکل و جمعی از مسؤولین محیط زیست استان تهران روز گذشته از بخش هایی از مجموعه حفاظتی جاجرود، پارک های ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده ورجین بازدید کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ضرورت و حساسیت حفاظت از منابع آبی و حوضه های آبریز استان همچون سدهای ماملو، لتیان، ماملو و رودخانه جاجرود، افزود: از جمله موضوعات دیگری که در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد رسیدگی به وضعیت پاسگاه های محیط بانی و انجام اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت کمی و کیفی محیط بانان و مأموران اجرایی است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع