تعداد کتابخانه های خرم آباد پاسخگوی نیاز مردم نیست

او  به تعداد کتابخانه های عمومی موجود در سطح شهر خرم آباد اشاره کرد و افزود: با توجه به جمعیت شهر خرم آباد تعداد کتابخانه های موجود پاسخگو نبوده و مردم خواستار توسعه فضاهای کتابخانه ای هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان بر لزوم تسریع در بهره برداری از کتابخانه مرکزی و کتابخانه معلم شهر خرم آباد تاکید کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان   به برگزاری برنامه های فرهنگی اجرا شده توسط کتابخانه های عمومی اشاره کرد و گفت: کتابخانه های عمومی علاوه بر رسالت اصلی خود، فعالیت های فرهنگی متنوع و متعددی انجام می دهند و عموم مردم بدون هیچ محدودیتی می توانند از این مراکز استفاده کنند.

|

تعداد کتابخانه های خرم آباد پاسخگوی نیاز مردم نیست

طهماسبی بیان کرد: بهره برداری از کتابخانه مرکزی و کتابخانه معلم می تواند بخشی بزرگ از این کمبودها را در شهر خرم آباد جبران کند. امیدوارم بزودی شاهد تسریع در روند ساخت کتابخانه معلم باشیم، تا یکی از خواسته های بحق مردم خرم آباد جهت به بهره برداری رسیدن این کتابخانه در آینده نزدیک، تحقق یابد.

بخوانید:  کمک داور لرستانی در فهرست الیت بین المللی فوتبال ایران

 

منبع

طهماسبی تصریح کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی با کیفیت، نیازمند داشتن اعتبار مالی مطلوب بوده و این در حالی است که سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری مهم ترین راه تامین منابع مالی این نهاد عمومی است. از این رو انتظار می رود طرح سیستمی شدن پرداخت این سهم به زودی توسط شهردای خرم آباد محقق شود.