تعدیل برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش صنعت

وی برنامه‌های مدیریت بار را جزئی از برنامه‌های تأمین برق پایدار عنوان کرد و برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن را بسیار مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالامیر یاقوتی با بیان این که یکی از مؤلفه‌های مهم مصرف بخش صنعت است، افزود: این مؤلفه باتوجه‌به مقدار مصرف و قابلیت جابه‌جایی مصرف در ساعات و ایام مختلف، نقش مهمی در برنامه‌های مدیریت بار دارد.

به گفته یاقوتی، مشترکان باقدرت مصرفی ۲۰۰۰ کیلووات به بالا نیز باتوجه‌به فرایند تولید محصول خود به‌صورت پیوسته با کاهش مصرف در ایام گرم در برنامه‌های مدیریت بار شرکت می‌کنند.

یاقوتی خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی و سایر مشترکانی که اقدام به ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک یا محل کارخانه کنند معادل ۱. ۳ برابر نیروگاه احداث و بهره‌برداری شده از مدیریت بار برنامه‌ریزی شده معاف بوده و می‌توانند با انعقاد تفاهم‌نامه در برنامه‌های متنوع مدیریت بار همکاری کرده و پاداش دریافت کنند و مشترکان صنعتی که نسبت به اصلاح فرایند تولید در جهت صرفه‌جویی مصرف برق اقدام کنند، معادل ۱. ۳ قدرت کاهش‌یافته از برنامه‌های مدیریت بار معاف خواهند بود.

این مشترکان نیز مجازند در ساعات ۲۴ تا ۸ صبح و روزهای جمعه بدون محدودیت مصرف برق داشته باشند.

انتهای پیام/منبع

وی با اشاره به ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که مشترکان انرژی بر را موظف کرده تا ۱۴۰۴، همه نیاز خود به برق را با احداث نیروگاه تأمین کنند، گفت: باتوجه‌به روند کنونی لازم است این صنایع برنامه‌های خود برای ایجاد نیروگاه را تسریع بخشند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر ادامه داد: مشترکان صنعتی با مصرف از ۳۰ کیلووات در خارج شهرک‌های صنعتی و همه مشترکان داخل شهرک‌های صنعتی تا ۲۰۰۰ کیلووات، صرفاً یک روز در هفته مطابق برنامه در مدیریت بار همکاری می‌کنند که این گروه از مشترکان می‌توانند مصرف برق خود را به‌روز جمعه بدون هیچ‌گونه محدودیتی انتقال دهند.

بخوانید:  کسری بودجه بدون خلق پول حل شد

یاقوتی با اشاره به این که اصناف و فعالان بخش صنعت با دیماند مصرفی کمتر از ۳۰ کیلووات (حدود ۹۳ درصد صنایع و صنوف) و خارج از شهرک‌های صنعتی از مدیریت بار برنامه‌ریزی شده، معاف هستند، گفت: این گروه از مشترکان می‌توانند با انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های توزیع در برنامه‌های متنوع مدیریت بار شرکت کرده و پاداش همکاری دریافت کنند.

وی در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشترکانی که اقدام به ایجاد نیروگاه یا صرفه‌جویی در مصرف برق کنند، نیز گفت: شهرک‌های صنعتی و مشترکان صنعتی دیگر که اقدام به ایجاد نیروگاه تولید پراکنده در شهرک یا محل کارخانه کنند، معادل ۱. ۲ برابر نیروگاه بهره‌برداری شده از مدیریت بار برنامه‌ریزی شده معاف بوده و می‌توانند با انعقاد تفاهم‌نامه در برنامه‌های متنوع مدیریت بار همکاری کرده و پاداش دریافت کنند.