تعطیلی ادارات و فعالیت غیرحضوری مراکز آموزشی آذربایجان شرقی در روز شنبه ۲۴ دی


تعطیلی ادارات و فعالیت غیرحضوری مراکز آموزشی آذربایجان شرقی در روز شنبه ۲۴ دی

بخوانید:  جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد_ لاهیجان