تعمیق همکاری‌های صنعتی میان ایران و ویتنام با تکیه بر بخش خصوص

تعمیق همکاری‌های صنعتی میان ایران و ویتنام با تکیه بر بخش خصوص

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر گسترش همکاری های صنعتی بین دو کشور ایران و ویتنام تاکید کرد.